Origine Cyclist house

Het occ charter

 

De Origine Cycling Club is geen officiële organisatie, maar een verzameling van bijeenkomsten onder fietsvrienden. 

 

 

Wij vragen u om de volgende gedragsregels te respecteren:

1. De openbare weg is er voor iedereen wat een wederzijds respect vraagt voor eenieder die zich op de weg begeeft. De fietser hoort zich net als elke weggebruiker aan de verkeersregels te houden om zijn veiligheid en die van de andere weggebruikers te garanderen.

2. Om op een veilige manier te kunnen fietsen moet de fietser beschikken over een goed onderhouden fiets en de juiste fietsuitrusting. (Helm)

3. Elke fietser hoort de verkeersregels te kennen en toe te passen. Zowel binnen als buiten de bebouwde kom.

4. Elke deelnemer hoort volledige controle over zijn fiets te hebben en zijn snelheid aan te passen aan de omstandigheden. Elke deelnemer hoort voldoende stuurvaardig te zijn om zichzelf en andere deelnemers niet in gevaar te brengen.

5. Elke deelnemer moet minstens 18 jaar zijn. Elke minderjarige hoort vergezeld te zijn van een volwassene die de verantwoordelijkheid over de minderjarige draagt.

6. Elke deelnemer neemt deel op eigen verantwoordelijkheid en moet houder zijn van een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.

7. Elke deelnemer moet een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid hebben voor het geval zich een ongeval zonder verantwoordelijke derde voordoet.

8. In geen geval kan de wegkapitein de veiligheid van elke deelnemer garanderen.

9. Bij een ongeval zullen Origine Cycles en de wegkapitein niet verantwoordelijk worden gesteld.

Advies voor elke fietser:
* Draag een helm en fietshandschoenen.
* Zorg er voor dat u het gewenste technische niveau heeft om deel te nemen.
* Neem enkel deel als je fit en medisch geschikt bent. (Vraag raad aan uw arts.)
* Luister naar uw lichaam en respecteer uw fysieke limieten.
* Zorg voor een fiets die in perfecte staat is.
* Vertrek niet met een lege maag en voorzie eten en drinken voor tijdens de rit.
* Wees aandachtig tijdens de rit.
* U fietst niet alleen. Neem dan ook geen risico’s waarmee u uzelf en andere deelnemers in gevaar brengt.
* Afhankelijk van de verkeerssituatie fiets je in groep ofwel twee aan twee of allemaal achter mekaar.

We kijken er naar uit om samen met u te fietsen.